Articles

เปลี่ยนLCD Display

เปลี่ยน LCD DISPLAY

เปลี่ยนLCD DISPLAY ทุกรุ่น ทุกขนาด

 

 

 

 

 

 

บริการเสริมมีบริการตรวจเช็คฟรี
รับซ่อมจอ Touch Screen Pro face AGP 3300-L1-D24 จอ 5.7" Color
รับซ่อมจอ Touch Screen Pro face AGP 3300-S1-D24 จอ 5.7" Color
รับซ่อมจอ Touch Screen Pro face AGP 3300-T1 D24 จอ 5.7" Color
รับซ่อมจอ Touch Screen Pro face AGP 3310-T1-D24 จอ 5.7" Color
รับซ่อมจอ Touch Screen Pro face AGP 3400-S1-D24 จอ 7.5" Color
รับซ่อมจอ Touch Screen Pro face AGP 3400-T1-D24 จอ 7.5" Color
รับซ่อมจอ Touch Screen Pro face AGP 3500-L1-D24 จอ 10.4" Color
รับซ่อมจอ Touch Screen Pro face AGP 3500-S1 AF จอ 10.4" Color
รับซ่อมจอ Touch Screen Pro face AGP 3500-S1-AF จอ 10.4" Color
รับซ่อมจอ Touch Screen Pro face AGP 3500-T1-D24 จอ 10.4" Color
รับซ่อมจอ Touch Screen Pro face AGP 3500-T1-AF จอ 10.4 " Color
รับซ่อมจอ Touch Screen Pro face AGP 3600-T1-D24 12.1" Color
รับซ่อมจอ Touch Screen Pro face AGP 3600-T1-AF 12.1" Color
รับซ่อมจอ Touch Screen Pro face GP2500-TC11
รับซ่อมจอ Touch Screen Pro face GP2600-TC11
รับซ่อมจอ Touch Screen Pro face GP577R-SC11
รับซ่อมจอ Touch Screen Pro face GP470-EG11
รับซ่อมจอ Touch Screen Pro face Gp2501 SC11
รับซ่อมจอ Touch Screen Pro face GP477R-EG41-24VP
รับซ่อมจอ Touch Screen Pro face GP470-EG11
รับซ่อมจอ Touch Screen Pro face GP570-TC11
รับซ่อมจอ Touch Screen Pro face GP377-LG41-24V
รับซ่อมจอ Touch Screen Pro face GP2301-LG41-24V
รับซ่อมจอ Touch Screen Pro face GP477R-EG11 ฯลฯ

 

 

 

สามารถรับชมผลงานได้ที่ ==> www.sixengineer.com (เรามีผลงานมากมาย)
สามารถรับชมผลงานได้ที่ ==> www.six.co.th
สอบถามได้ที่ ==> 0802366572, 0927674531, 02-103-1803
Line id:0802366572,0927674531

 

 

 

 

 

บริการเด่นมีดังนี้
1.บริการตรวจเช็ค ups ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
2.ยินดีให้คำปรึกษา
3.รับประกันงานซ่อมนานสูงสุด 1 ปี
3.ช่างซ่อมมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
4.มีวิศวกรณ์คุมงานซ่อมโดยตรง
5.มีศูนย์ซ่อมโดยตรง
6.เครื่องมือซ่อมทันสมัยครบครัน
7.อะไหล่งานซ่อมเป็นเบอร์ตรงของแท้ (สั่งจากต่างประเทศโดยตรง)
8.ราคามิตรภาพ
9.ซ่อมด่วน 1 วัน

 

 

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ   อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ  

 

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ   อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "GFSa GEA Westfalia GEA ซ่อมจอ ติดต่อ:092-767-4531 092-767-4531 ติดต่อ:081-424-8011 www.six.co.th On Prod. Off 0 Eror H.O ACK"  

 

อาจเป็นรูปภาพของ โทรทัศน์ และ ข้อความพูดว่า "ซ่อมจอ ติดต่อ: 092-767-4531 ติดต่อ: 081-424-8011 www. www.six.co.th"   อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "GEA ဘ เปลี่ยน ทัชสกรีนและ LCD ติดต่อ: 092-767-4531 ติดต่อ: 081-424-8011 www.six.co.th STOST"  

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ   ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ  

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ   ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ  

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ   ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ  

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ   ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ  

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ   ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ  

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ   ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ  

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ   ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ  

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ   ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ  

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ   ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ  

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ   ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ  

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ   ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ  

 

 

 

 

งานซ่อมอื่นๆ