บริการของเรา

 

ซ่อม UPS 1-800Kva
ซ่อม SERVO DRIVE
servo copy
ซ่อม INVERTER
inverter copy

 

ซ่อม FANUC PART
fanuc copy
ซ่อม TOUCH SREEN
ซ่อม AC/DC Power Supply
powers copy

 

ซ่อม Industrial Board
ซ่อม Computer Industrial
comindrustry
เปลี่ยน BATERY UPS
bat

 

ซ่อม KIKUSUI
kikusui copy
ซ่อม AGILENT
agilent copy
ซ่อม Oscilloscope/HVPD

 

 

งานซ่อมอื่นๆ