ผลงานซ่อม Inverter อุตสาหกรรม


ภาพงานซ่อมมีจำนวนหลายพันภาพ ทางเราขอนำแสดงเพียงบางส่วนน่ะค่ะ

 

inverter-a1-1.JPGinverter-a1-2.jpginverter-a1-3.JPGinverter-a2-1.JPGinverter-a2-2.JPGinverter-a2-3.jpg

inverter-a3-1.JPGinverter-a3-2.JPGinverter-a4-1.JPGinverter-a4-2.JPGinverter-a4-3.jpginverter-a5-1.JPG

inverter-a6-1.JPGinverter-a6-2.JPGinverter-a6-3.JPGinverter-a7-1.JPGinverter-a7-2.JPGinverter-a7-3.JPG

inverter-a8-1.JPGinverter-a8-2.JPGinverter-a8-3.JPGinverter-a9-1.JPGinverter-a9-2.JPGinverter-b1-1.jpg

inverter-b1-2.jpginverter-b1-3.jpginverter-b2-1.JPG

 

 

งานซ่อมอื่นๆ