รับสมัครงาน ปวช หรือ ปวส จบอิเล็กทรอนิกส์ สอบถาม 0802366572

 

ซ่อม UPS 1-800 KVA
ซ่อม SERVO
servo copy
ซ่อม INVERTER
inverter copy

 

ซ่อม FANUC PART
fanuc copy
ซ่อม TOUCH SCREEN
ซ่อม POWER SUPPLY

 

ซ่อม Board อุตสาหกรรม
ซ่อม Computer อุตสาหกรรม
เปลี่ยน BATTERY UPS

 

งานซ่อมอื่นๆ