ผลงานซ่อมจอ Touch screen อุตสาหกรรม

ซ่อมจอ pro face, ซ่อมจอ siemens, ซ่อมจอ beckhoff, ซ่อมจอ asem,

ซ่อมจอ AdvanTech, ซ่อมจอ Hakko, ซ่อมจอ Omron, ซ่อมจอ allen bradley


ภาพงานซ่อมมีจำนวนหลายพันภาพ ทางเราขอนำแสดงเพียงบางส่วนน่ะค่ะ

     ซ่อมจอ Pro face อาการเสียคือ เปิดไม่ติด แก้ไขโดยเปลีย่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน mainboard

     ซ่อมจอ Beckhoff อาการเสียคือ boot ไม่ขึ้น เครื่องนี้ได้ผ่านการซ่อมมาก่อนการซ่อมจึงค่อนข้างยากกว่า และทางเราได้ตรวจเช็คมี RAM เสีย + อุปกรณ์ Capacitor เสื่อม แก้ไขโอยเปลี่ยนอุปกรณ์

 

proface-repair-a1-1.JPGproface-repair-a1-2.JPGproface-repair-a2-1.JPGproface-repair-a2-2.JPGproface-repair-a3-1.jpgproface-repair-a4-1.JPG

     ซ่อมจอ Siemens อาการเสีย ฟิล์มจอเสีย, จอมืด, boot ค้าง ตามลำดับ แก้ไข เปลี่ยนจอ, ซ่อมบอร์ด, ซ่อมบอร์ด ตามลำดับ 

 

proface-repair-a4-2.JPGproface-repair-a5-1.JPGproface-repair-a5-2.JPGproface-repair-a6-1.JPGproface-repair-a7-1.JPGproface-repair-a7-2.JPG

ซ่อมจอ pro face และ ซ่อมจอ siemens อาการเสีย ทัชไม่ได้บางตำแหน่ง, เปิดสักพักดับ ตามลำดับ แก้ไข เปลี่ยนทัช, ซ่อมบอร์ดโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

proface-repair-a8-1.JPGproface-repair-a8-2.JPGproface-repair-a9-1.JPGproface-repair-a9-2.JPGproface-repair-b1-1.JPGproface-repair-b1-2.JPG

ซ่อมจอ pro face, ซ่อมจอ siemens, ซ่อมจอ DEVA panel อาการเสีย จอเสีย, เปิดแล้วมี alarm, เปิดสักพักดับ ตามลำดับ แก้ไข เปลี่ยนจอ, ซ๋อม mainboard, ซ่อมบอร์ดโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

proface-repair-b2-1.JPGproface-repair-b2-2.JPGproface-repair-b3-1.JPGproface-repair-b3-2.JPGproface-repair-b4-1.JPGproface-repair-b5-1.JPG

ซ่อมจอ Siemens, ซ่อมจอ Advantech, ซ่อมจอ pro face อาการเสีย เปิดไม่ติด, เปิดสักพักดับ, Alarm ไม่เชื่อมต่อ PLC ตามลำดับ แก้ไข ซ่อม mainboard, ซ่อม mainboard, ซ่อม mainboardโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

proface-repair-b6-1.JPGproface-repair-b6-2.JPGproface-repair-b7-1.JPGproface-repair-b8-1.JPGproface-repair-b9-1.JPGproface-repair-c1-1.JPG

ซ่อมจอ pro face, ซ่อมจอ Siemens, อาการเสีย ฟิล์มจอเสีย, boot ไม่ได้ แก้ไขโดย เปลี่ยนจอใหม่, ซ่อม mainboard ส่วน power supply

proface-repair-c2-1.JPGproface-repair-c3-1.JPGproface-repair-c4-1.JPGproface-repair-c5-1.JPGproface-repair-c6-1.JPGproface-repair-c8-1.JPG

ซ่อมจอ pro face อาการเสีย ทัชไม่ได้ แก้ไข เปลี่ยนทัช

 

 

งานซ่อมอื่นๆ