ผลงานการเปลี่ยนแบตเตอรี่

เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS)

 

 

 

 

 

 

 

IMG 9861

 

ผลงานเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ(UPS) โรงงานขนาดใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 9903

ผลงานเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ(UPS) หน่วยงานราชการขนาดใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 9863

ผลงานเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ(UPS) โรงงานขนาดใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 9902

 

ผลงานเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ(UPS) หน่วยงานราชการขนาดใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S  5177369 Medium Small

 

 

ผลงานเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ(UPS) ภาคเอกชนขนาดใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ช่างมีประสบการณ์สูง

การเปลี่ยนมีมาตรฐานสูง แบตเตอรี่มีคุณภาพ ช่างมีฝีมือ ชำนาญการ มีวิศวกรณ์คุมงาน

คัดสรรแบตเตอรี่มีคุณภาพ รับประกันแบตเตอรี่สูงสุด 2 ปี

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา:

0927674531, 0814248011

ID LINE: 0858911272

www.sixengineer.com

 

 

 

 

 

 

งานซ่อมอื่นๆ